Partner

Naši postopki zagotavljajo najboljšo možno sporočilnost in uporabnost v praksi. Na podlagi tega sodelujemo že od vsega začetka z izkušenimi partnerji.

V posebni meri velja to za družbo KHD - Katzengruber Human Development Group GmbH (KHD Group). S spletnimi povezavami s številnimi podjetji iz najrazličnejših panog nam KHD Group vedno znova nudi možnost izvajanja raziskav v realnih situacijah na kraju samem skupaj s strankami. Te raziskave v osebnostni diagnostiki za nas izjemno pomembne in dejansko praktično koristne za naše stranke. Tako KHD Group na eni strani pripravlja pot za nove metode, na drugi strani pa podjetjem približuje kakovostno in zahtevno osebnostno diagnostiko. Pri tem gre za klasično Win-win-situacijo spoznavanja, pri kateri imajo vsi udeleženci korist. Več informacij o KHD Group dobite na povezavi:

 

www.khd-group.com/sl